• Personeel effectiever inzetten,
  door privé internet te reguleren

 • Veiligheid verhogen door illegale software
  op te sporen en te bannen

 • Ontwikkel, handhaaf en controleer uw ICT beleid met onze cloudoplossing

 • 1
 • 2
 • 3

R2 Software: Internetfilter en ICT beleid uit de cloud

Wij adviseren en helpen klanten om personeel effectiever in te zetten door het reguleren van privé internet en social media met behulp van cloudbased software.

Tijdens het werk privé internetten waar, ligt de grens?

Uit diverse onderzoeken blijkt dat werknemers steeds meer tijd besteden aan privé internetten onder werktijd. Het gaat hierbij niet alleen om het online shoppen, facebook, een vakantie boeken of privé mailen maar ook het downloaden van illegale software en muziek. Zaken die u als werkgever niet wenst en vervelend kunnen uitpakken. Waar ligt voor u de grens, en hoe wenselijk zou het zijn als iedereen zich aan de gemaakt afspraken kan houden?

 

De cloudoplossing van R2 software en YourSafetynet een internetfilter met geïntegreerd ICT beleid is voor u dé oplossing

 

-- reguleer of blokkeer surfen, chatten, social media, gamen en meer --

-- reduceer de dagelijkse kosten van uw organisatie --

-- unieke internetfilters tegen webmail, gok-, seks-, gamesites en meer --

-- uitgebreide log en rapportage functies --

 • Ontwikkel ICT beleid

  Ontwikkel ICT beleid

  YourSafetynet voldoet als enige aanbieder aan de regels, procedures en reglementen inzake de Privacywetgeving
 • Handhaaf ICT beleid

  Handhaaf ICT beleid

  Voorkom onrechtmatig verwerken, lekken van data en aansprakelijkheden
 • Controleer ICT beleid

  Controleer ICT beleid

  YourSafetynet registreert, beheert en controleert internet, social media, applicaties en media gebruik op alle devices

YourSafetynet verdient zich snel terug

Statistische gegevens dagelijkse 'privé kwartiertje' surfen*
Als bedrijf verliest u veel tijd en geld door het online gedrag van uw medewerkers

 • van 16 tot 25 jaar
 • 24% Privé online
 • Dat is ruim 2 uur per dag privé online!
 • leeftijdscategorie van 16 tot 25 jaar
 • bij 10 gebruikers in 8 dagen terugverdiend**
 • Test onze oplossing
 • **Bij een gemiddeld loon van 2000 Euro
 • van 25 tot 35 jaar
 • 11% Privé online
 • Dat is ruim 1 uur per dag privé online!
 • leeftijdscategorie van 25 tot 35 jaar
 • bij 10 gebruikers in 5 dagen terugverdiend**
 • Test onze oplossing
 • **Bij een gemiddeld loon van 3000 Euro
 • vanaf 35 jaar
 • 7% Privé online
 • Dat is ruim 1/2 uur per dag privé online!
 • leeftijdscategorie vanaf 35 jaar
 • bij 10 gebruikers in 6 dagen terugverdiend**
 • Test onze oplossing
 • **Bij een gemiddeld loon van 4000 Euro
 

YourSafetynet kenmerkt zich door een snelle terugverdientijd. De prijsstelling van YourSafetynet is zeer concurrerend en gebruik van YourSafetynet heeft bovendien direct een grote verbetering van de efficiëntie binnen de organisatie tot gevolg.

* Bron: Ernst& Young

Unieke Functionaliteiten YourSafetynet

 • Internet- en mediafilter

  Internet- en mediafilter

  Blokkeer met het internetfilter categorieën als seks, gokken, drugs, webmail enz.
 • Beveiligingsprofielen

  Beveiligingsprofielen

  Integreer YourSafetynet met uw bestaande infrastructuur. Beveiligingsprofielen kunnen eenvoudig gekoppeld worden aan Organisational Units en Groups binnen Active Directory
 • Veiligheidsinstellingen

  Veiligheidsinstellingen

  Blokkeer data- en opslagverkeer, stuur automatische notificaties naar systeembeheerders en stel uitgebreide logging ter beschikking
 • Daglimieten

  Daglimieten

  Bepaal met deze unieke optie hoe lang gebruikers toegang hebben tot het internet en de mediacategorieën
 • 1
 • 2
 • YourSafetynet:
  Internetfilter en ICT beleid volgens de privacywetgeving

Whitepaper pdf

Download Whitepaper

Wijziging Wet Bescherming Persoonsgegevens vanaf 2016:
meldplicht datalekken en groter boeterisico bij schending privacyregels

R2 software biedt samen met YourSafetynet één totaaloplossing vanuit de cloud. volledige integratie van het ICT privacybeleid binnen uw organisatie en ontzorgt uw organisatie en medewerkers met de handhaving van het vastgelegde ICT beleid. Daarnaast biedt YourSafetynet actieve ondersteuning in de handhaving van het geldende ICT beleid door middel van monitoren, blokkeren, reguleren, rapporteren, etc.

De basis voor YourSafetynet wordt gevormd door 5 belangrijke pijlers

 • 1. Kant-en-klare ICT reglementen, procedures en registraties +

  ICT reglementen voor medewerkers, gasten of andere gebruikers kunnen automatisch via het netwerk opgebruikers-, profiel- of organisatieniveau worden gedistribueerd. Afhankelijk van de instelling wordt uitsluitend toegang tot het ICT netwerk gegeven indien men akkoord gaat met de inhoud. Alle specifieke gegevens van de gebruiker zoals MAC adres en datum accorderen, worden vervolgens in de database opgeslagen. YourSafetynet voorziet in geïntegreerde templates en voorbeeld documenten die voldoen aan de privacywetgeving. Wijzigingen in deze wet- en regelgeving worden via het update-systeem automatisch doorgevoerd, waardoor een organisatie altijd verzekerd is van templates en voorbeeld documenten die voldoen aan de meest recente wetgeving. Aan de geïntegreerde ICT reglementen kunnen ook andere organisatie documenten worden gekoppeld, zoals het huishoudelijk reglement, autoreglement, declaratiereglement, etc.
 • 2. Unieke interactieve beheerondersteuning +

  Via een flowchartsysteem wordt de ICT afdeling ondersteund met de technische uitvoering en implementatie van het ICT beleid. De software is voorzien van interactieve hulp zoals pop-up waarschuwingen die verschijnen indien handelingen worden verricht die in strijd zijn met de privacywetgeving. Wanneer de maximale bewaarperiode over het internet- en computergebruik is overschreden dan wordt deze gelogde informatie, overeenkomstig de eisen van de privacywetgeving, automatisch vernietigd. Individuele gebruiker profielen, statistieken en ICT reglementen zijn conform de privacywetgeving altijd via een menu beschikbaar.
 • 3. Filteren, reguleren, verwerken en rapporteren +

  Door gepatenteerde filtertechnieken kan YourSafetynet het ICT beleid handhaven of zelfs afdwingen. Via het gebruiksvriendelijke management dashboard kunnen o.a. verboden web- of softwarecategorieën worden ingesteld. Ook kan bijvoorbeeld worden gereguleerd hoelang en wanneer sociale media is toegestaan. Incidenten worden verwerkt en gerapporteerd over internet gebruik, software, bandbreedte, netwerkverkeer, etc. Daarnaast worden inzichtelijke verbanden gelegd tussen organisaties, afdelingen of gebruikers. Automatische verversing waardoor altijd actuele informatie beschikbaar is.
 • 4. Registreert, beheert en controleert alle type mobieledevices +

  Indien een gast of een medewerker in het kader van BYOD met een laptop of mobiel apparaat het ICT netwerk van de organisatie gebruikt voor de uitoefening van werkzaamheden, dan is de organisatie verantwoordelijk voor de legitimiteit van de gebruikte software. Dus bij gebruik van illegale software kan de Business Software Alliance (BSA) een boete aan de organisatie opleggen. Daarnaast bestaat het risico dat het apparaat niet voorzien is van adequate software tegen malware, spam of computervirussen (met alle mogelijke risico’s voor het netwerk). YourSafetynet voorziet in procedures en aansprakelijkheidsstelling inzake het gebruik van illegale software en de gevolgen van ontbreken van beveiligingssoftware.
 • 5. Voldoet aan de strenge eisen van de privacywetgeving +

  YourSafetynet heeft een Verklaring van overeenstemming conform de Privacywetgeving van:
  • België: Wet Verwerking Persoonsgegevens (WVP)
  • Nederland: Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)

  YourSafetynet pro+ voldoet daarom aan de volgende criteria:

  Technische implementatie en uitvoering
  • Gebruikte beveiligingstechnieken (encryptie) voor opslag, dataverwerking en communicatie.
  • Geanonimiseerde rapportage- en verwerkingsstatistieken.
  • Optie tot selectieve- en individuele maatwerkrapportage.
  • Vastlegging bewaartermijn verwerkte gegevens.
  • Automatische (verplichte) vernietiging verwerktegegevens.
  • Toegepaste filtermethodieken.
  • Technische implementaties- en registraties.
  • Interactieve pop-up waarschuwing bij overtreding opprivacywetgeving.
  • Beschikbaarheid van individueel ingesteld ICT beleid.
  • Beveiligde (HTTPS) toegang voor beheerders.

  Schriftelijke procedures en voorwaarden
  • ICT reglementen tussen organisatie en medewerkers waarin afspraken zijn vastgelegd over rechten en plichten voortvloeien inzake het gebruik van hardware, software en communicatiemiddelen.
  • Beleid inzake beheer, loggen, registeren, verwerken, rapporteren, etc. van internet- en computergebruik.
  • Accreditatie van de ICT coördinator inclusief een geheimhoudingsclausule.
  • Volmachtovereenkomst naar de externe ICT beheerder.
  • Procedures inzake betrokkenheid van ondernemingsraad, overlegorgaan of werknemer.
  • Integratieprocedure van het ICT beleid.
  • Automatische vernietiging van gelogde en verwerkteinformatie.
  • Publicatie ICT beleid op een voor iedereen toegankelijkewijze.
  • Procedures inzake het gebruik van eigen mobiele devices(BYOD).
 • 1

Wat zeggen onze klanten

 • Wij hebben gekozen voor YourSafetynet niet alleen om te voldoen aan de privacywetgeving maar ook om de medewerkers te beschermen. Nu we heldere afspraken hebben gemaakt over het prive internetgebruik weet iedereen wat wel en niet is toegestaan. Dit voorkomt een hoop ergenis op de werkvloer.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

image

image

image

image

image